Afspraak maken bij uw fysiotherapeut in Deventer

Zoekt u een fysiotherapeut in Deventer? Maak meteen een afspraak bij Fysiotherapie de Vijfhoek door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen of bel vrijblijvend naar     0570-65 74 53 voor meer informatie.

Contact

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het formulier in te vullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u s.v.p. alle vakken invullen? 

Betalingsvoorwaarden

2

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden zullen in rekening worden gebracht.

 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 0570 - 65 74 53

 info@fysiotherapiedevijfhoek.nl 

 M.C.Escherweg 4c

    7425 RJ Deventer

Ja
Nee

* verplicht

Prijzen

De volgende tarieven worden gehanteerd indien u niet verzekerd bent. Tevens gelden deze tarieven voor uw eigen risicodeel.

Particuliere tarieven

 • 1000 Zitting fysiotherapie

  €41,50

 • 1001 Zitting fysiotherapie aan huis

  € 57,25

 • 1100 Zitting kinderfysiotherapie

  € 55,00

 • 1101 Zitting kinderfysiotherapie aan huis

  € 72,00

 • 1002 Zitting fysiotherapie instelling

  € 60,25

 • 1103 Instructie/overleg met ouders van patiënt

  € 52,00

 • 1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

  € 65,50

 • 1200 Zitting manuele therapie

  € 55,00

 • 1000/1200 Zitting orofaciale fysiotherapie

  € 41,50/€ 55,00

 • 1201 Zitting manuele therapie aan huis

  € 72,00

 • 1500 Oedeemfysiotherapie

  € 55,00

 • 1501 Oedeemfysiotherapie aan huis

  € 72,00

 • 1502 Oedeemfysiotherapie in instelling

  € 60,25

 • 1850 Screening

  € 23,00

 • 1864 Screening, intake en onderzoek na screening

  € 57,25

 • 1870 Intake en onderzoek na verwijzing

  € 57,25

 • 1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

  € 76,00

 • 1316 Groepsbehandeling 2 pers./1 uur

  € 36,75

 • 1317 Groepsbehandeling 3 pers./1 uur

  € 26,25

 • 1318 Groepsbehandeling 4 pers./1 uur

  € 22,-

 • 1319 Groepsbehandeling 5-10 pers./1 uur

  € 18,50

 • 1320 Groepsbehandeling >10 pers./1 uur

  --

 • 1700 Lange zitting fysiotherapie

  € 57,00

 • 1920 Telefonische zitting

  € 21,00

 • 1960 t/m 1964 Niet nagekomen afspraak

  100%

 • 1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

  € 65,50

 • Rapportage schadeverzekeraar

  € 68,25

 • Kinesio-tape, per rol

  € 10,00

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, raden wij u aan om uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
U ontvangt uw facturen via Infomedics.